Munchhausen Beweging

De Von Münchhausen beweging helpt mensen en organisaties die snel hulp nodig hebben en voor wie bestaande procedures daarvoor onvoldoende oplossingen bieden. 

Wij helpen waar anderen stoppen

Zelfs in een sociale stad als Leiden vallen mensen soms tussen de wal en het schip. Bestaande vangnetten, procedures of protocollen kunnen dan tekort schieten om hen (snel) te helpen. Sinds 2012 hebben organisaties op het gebied van wonen, werken, leren en zorg een beweging in gang gezet om zulke mensen te helpen: de Von Münchhausen Beweging Leiden, naar de legendarische baron.

Deze website is gericht op professionals uit Leiden die graag naar vermogen bij willen dragen aan oplossingen voor soms weerbarstige problemen.

De beweging kent zowel baronnen (bestuurders die knopen doorhakken) als hartenjagers, de onmisbare veldwerkers die korte lijnen hebben naar mensen die extra hulp goed kunnen gebruiken. De bijeenkomsten vinden grotendeels in eigen tijd plaats.

“Nee zeggen is geen optie”

De Baron von Münchhausen

De beweging heeft haar naam gekozen vanwege de beroemde daadkracht van deze baron. Zijn uitgangspunt ‘Nee zeggen is geen optie’, is ook voor ons het uitgangspunt om mensen te helpen die in een kritische situatie terecht gekomen zijn. In die gevallen passen vaak geen standaardoplossingen, er zal snel en soms buiten de reguliere lijnen gehandeld moeten worden. Om net een stap verder te gaan is soms lef nodig. In goed onderling overleg lukt het echter vrijwel altijd om passende hulp te bieden. Dat geeft een bemoedigend gevoel.

“Niet de procedure maar de mens centraal”