Deelnemers

Van de beweging

De Von Münchhausenbeweging is een netwerk van professionals die werken bij organisaties, overheden, bedrijven en anderen uit Leiden en directe omgeving die zich vrijwillig sterk maken voor de zwakkeren in de samenleving.

De deelnemende organisaties vinden hun oorsprong vaak (maar niet noodzakelijk) in het ‘klaverblad’ van wonen, werken, leren en zorg. Veldwerkers en beslissers met het hart op de goede plaats tonen lef door out-of-the-box actie te ondernemen. Zo dragen zij bij aan de oplossing van ogenschijnlijk uitzichtloze problemen. Daadkrachtig en effectief. 

Per casus zoeken zij met elkaar naar oplossingen. Problemen lossen ze zo snel mogelijk op.

Wie maken deel uit van de beweging?

Achter de Von Münchhausenbeweging Leiden gaan bevlogen mensen schuil, die in en buiten werktijd de wereld een beetje beter willen maken.

Veel rouleert bij de Von Münchhausenbeweging Leiden. Zo neemt een van de deelnemende organisaties vrijwillig het secretariaat op zich, doorgaans voor 1 jaar. Gastheren en gastvrouwen wisselen elkaar af. Ook zijn er telkens nieuwe deelnemers. Zo leren professionals in Leiden elkaar steeds beter kennen, wat de samenwerking en oplossend vermogen zeer zeker ten goede komt. Alles in het belang van degenen die onze hulp het hardst nodig hebben.  

en enige particulieren die de Von Münchhausenbeweging een warm hart toedragen

“Een netwerk met korte lijnen”