Deelnemers

Van de beweging

De Von Münchhausenbeweging is een netwerk van organisaties, overheden, bedrijven en anderen uit Leiden en directe omgeving die zich vrijwillig sterk maken voor de zwakkeren in de samenleving.

De deelnemende organisaties vinden hun oorsprong vaak (maar niet noodzakelijk) in het ‘klaverblad’ van wonen, werken, leren en zorg. Veldwerkers en beslissers met het hart op de goede plaats komen een keer of vijf per jaar bijeen om quasi onoplosbare problemen te bespreken. Per bijeenkomst kan de samenstelling wisselen. Niet alle organisaties met hun baronnen en hartenjagers zijn dus bij iedere bijeenkomsten aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst zoeken zij met elkaar naar oplossingen. Direct of na afloop lossen zij problemen zo (snel) mogelijk op.

De vrijwilligers van de beweging

Achter de Von Münchhausenbeweging Leiden gaan bevlogen mensen schuil, die in en buiten werktijd de wereld een beetje beter willen maken.

Veel rouleert bij de Von Münchhausenbeweging Leiden. Zo neemt een van de deelnemende organisaties vrijwillig het secretariaat op zich, doorgaans voor 1 jaar. Ook gastheren en gastvrouwen wisselen elkaar af voor de tweemaandelijkse bijeenkomst. Zo leren de deelnemers elkaar nog beter kennen. Elke vergadering begint met een korte presentatie door de ontvangende partij. Daaraan voorafgaand behoort een interview tot de mogelijkheden, waarvan het resultaat de website van Von Münchhausenbeweging Leiden siert.

en enige particulieren die de Von Münchhausenbeweging een warm hart toedragen

“Een netwerk met korte lijnen”