Code of Conduct

Van de beweging

Onze wijze van werken staat steeds in het belang van een mens met een vraag

 • We hebben inzicht in het klaverblad (wonen, werken, leren en zorg) en snappen de wereld waar de andere ketenpartner in zit. We zien waar we van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de vraagstukken van een ander.

 

 • We werken oplossingsgericht desnoods buiten de gebaande paden en laten ons niet door beperkingen afremmen.

 

 • Onze benadering is gericht op het aanjagen, evalueren en leren van het proces van ketenontwikkeling.

 

 • We respecteren de andere specialismen binnen het klaverblad en spreken elkaar eventueel in een veilige context op ieders specialisme aan.

Belang van de mens met een vraag centraal

 • Met een gezamenlijke aanpak voor Leidenaren die het alleen niet redden dragen we direct bij aan het bereiken van een vitale stad.

 

 • We werken insluitend en niet uitsluitend. We werken zowel aan duurzame als aan ad hoc oplossingen.

Inzicht in klaverblad en samenwerken met andere ketenpartners

 • We zien steeds de volledige context en benaderen vragen vanuit meerdere blaadjes van het ‘klavertje 4’, de eenheid die ontstaat uit de elementen wonen, werken, leren en zorg.

 

 • Het organiseren van de netwerkorganisatie heeft voor de partners een prioriteit in het eigen werk.

 

 • Binnen iedere ketenpartner bestaat de rol van hartenjager, deze hartenjagers hebben mandaat van hun bestuur en houden de gevoelens intern goed.

 

 • We gaan integer met deze code om en kunnen motiveren waarom we iemand binnen deze aanpak zouden moeten helpen.

Oplossingsgericht desnoods buiten de gebaande paden

 • De basishouding is om geen ‘nee’ tegen elkaar te zeggen, de vraag van de mens moet worden beantwoord.

 

 • Hartenjagers stappen buiten hun organisatie en opereren enthousiast en bevlogen namens de keten.

 

 • Hartenjagers krijgen doorzettingskracht, zodat ze snel iets kunnen regelen.

 

 • We geven elkaar toegang tot persoonsinformatie.

 

 • Met elkaar maken we het mogelijk, eventueel regelen we het achteraf. (Denk bijvoorbeeld aan werk zonder CWI-indicatie, aan een woning in afwachting van mogelijkheden om huur te betalen, aan een scholingsaanvraag die wordt opgepakt zonder dat plaatsingsprocedure en 1 oktobertelling dit belemmeren.)

Aanjagen, evalueren en leren van het proces van ketenontwikkeling

 • Om ketens te vormen kijken we actief naar wie we missen. We zeggen op voorhand ja tegen partijen die zich willen aansluiten wanneer ze de code onderschrijven. – We maken afspraken met elkaar over opereren in een regelvrije zone.

 

 • We accepteren de verstorende invloed van de hartenjagers die bureaucratie even uitschakelen.

 

 • We beschrijven onze aanpak (organisatieoverstijgende bedieningsconcepten) en onderzoeken wat we uit succesverhalen en mislukkingen kunnen meenemen.

 

 • We maken het maatschappelijk rendement van Münchhausen helder aangaande de mensen die binnen de code zijn geholpen met hun vraag.

 

 • Met kritische reacties op onze aanpak gaan wij constructief om.

 

 • Als een van de ketenpartners een probleem krijgt vanwege Münchhausen met de eigen opdrachtgever dan opereren we samen als eenheid. Eén voor allen, allen voor één.

 

 • Wij geven elkaar rugdekking.

Respecteren van en aanspreken in elkaars specialismen

 • We accepteren de deskundigheid van aangesloten partners.

 

 • Iedere afzonderlijke ketenpartner kan respectvol worden aangesproken in zijn specialisme.

 

 • Als ketenpartners beseffen we de opdracht in het netwerk en de verantwoordelijkheid die we op ons hebben genomen.