Signalen uit de samenleving pikken wij gelijk op

Stichting 8 jaar geleden ontstaan uit woede over privatisering

,,JES Rijnland is uit een woedeaanval van twee collega’s ontstaan.’’ Zo, dat lucht op. Directeur-bestuurder Carolien de Groot windt er geen doekjes om en haar medewerkers Corina van Brecht, Nicoline Hoos en Milouda Lamzira knikken instemmend. De stichting Jeugd En Samenleving spant zich al 8 jaar met succes in voor kinderen die dooromstandigheden weinig kansen krijgen.

De boosheid gold de kwalijke gevolgen van de privatisering bij de School Begeleidingsdienst. Daardoor dreigde goede  interventies in de wijk verloren te gaan JES maakt zich als  maatschappelijke onderneming die sterk voor de rechten van het kind en handelt daarbij preventief. Door kwetsbare kinderen en de gezinnen waaruit zij voortkomen in een heel vroeg stadium steun te bieden, vermindert de kans op problemen. ,,Zonder JES zou Jeugdzorg het veel drukker hebben´´,  zegt De Groot.

Het succes van JES  – 31 medewerkers,  150 goedgetrainde vrijwilligers – verklaart zij vooral uit de korte lijnen die de organisatie heeft.  ,,Signalen uit de samenleving pikken wij meteen op. Dat lukt ons omdat wij veel in de wijken aanwezig zijn, ouders aanspreken en goede contacten met scholen, peuterspeelzaal en kinderopvang hebben. Steeds vaker merken we dat gezinnen elkaar aanmelden. Ze vertellen aan elkaar door wat JES zoal doet. Onze doelgroep bestaat uit gezinnen waarvan de sociaaleconomische positie niet zo sterk is. Vaak zijn de ouders laagopgeleid en betreft het meertalige gezinnen. Zo´n 80 procent van de gezinnen die wij helpen heeft roots buiten Nederland. Maar soms ook is het probleem dat kinderen in een sociaal isolement zitten of dat er eenvoudigweg te weinig bedden in huis zijn.´´

JES biedt in zulke gevallen hulp op maat, met tips, goede raad en diverse programma´s voor ´kinderen van 0 tot 24 jaar ´. ,,Wij zijn een wegwijzer, melden bijvoorbeeld in welk zwembad je op donderdagochtend met een hoofddoek terecht kunt of we geven opvoedingsondersteuning zowel individueel als in groepsverband.  Wij noemen ons wel eens VVV: Vinden, Vragen en Verbinden. Alles wat JES doet is erop gericht om kinderen sterker en  gelukkiger te maken.´´

Om de kinderen is het JES vooral te doen.  Veel hulpprogramma´s van de stichting hebben raakvlakken met school. Of het nu gaat om voorlezen door vrijwilligers, de projecten School ‘s Cool, Weekendklas, Key to Success, alles is erop ingericht om schoolgaande kinderen een duwtje in de rug te geven. De programma´s slaan vooral aan bij migranten, of meertaligen zoals De Groot ze bij voorkeur noemt. ,,Daar proef ik veel ambitie om wat te bereiken in het leven. Autochtone Leidenaars reageren vaak anders. ´Ik hoef geen hulpverlener in huis ´, hoor je wel eens. Of:  ‘Dan wordt mijn zoon toch stratenmaker’.  In onze Hollandse samenleving is het klaarblijkelijk nog steeds moeilijk om iets van een ander aan te nemen.´´ In dit geval een cadeautje in de vorm van steun voor de kinderen.

Hulp van JES is niet gratis, maar wel voor iedereen betaalbaar. De stichting draait verder op subsidie van de stad Leiden, aangevuld door subsidies van andere gemeente, fondsen en giften. Vanwege haar preventieve aanpak (,,Wij zijn geen hulpverleners’’) beschouwt JES zich soms als een vreemde eend in de bijt tussen organisaties die  of op onderwijs of op zorg zijn gericht, maar de contacten met andere instanties zijn goed.

In de Von Münchhausenbeweging draait JES volop mee. Vroeg of laat zou de stichting zich als gastvrouw aanmelden. Op maandag 2 februari (van 17.00 tot 19.00 uur) is het zo ver. ,,Wij vinden het een eer om het gezelschap dan te ontvangen in het monumentale Weeshuis (Hooglandse Kerkgracht 17s). Ons restaurant is ruim genoeg. Hooguit kost het parkeren in de buurt wat moeite.’’

‘Peuterspeelzaal wordt onbetaalbaar ’

Het zou zo maar een casus kunnen zijn op de eerste Von Münchhausenbijeenkomst van 2015.  De kenners van JES voorzien een algemeen probleem: ,,Gezinnen kunnen peuterspeelzaal niet meer betalen.’’ Carolien de Groot zag de bui al hangen. ,,Er wordt te veel vanuit geld en economie geredeneerd.’’ Maar is het wenselijk dat kinderen uit armlastige gezinnen dan maar niet naar de peuterspeelzaal gaan? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Doelstelling JES Rijnland

De doelstelling van JES Rijnland is het vergroten van kansen voor alle kinderen, in het onderwijs en in de samenleving. JES richt zich daarbij op de ‘gouden driehoek’ van gezin, school en wijk. JES zoekt de jeugd en de ouders die extra ondersteuning kunnen gebruiken actief op en helpt hen de weg te vinden naar leerzame activiteiten en de juiste instanties. JES heeft zelf ook een aantal programma’s waar ouders en jeugd aan mee kunnen doen.

JES gelooft dat kinderen gelijke rechten hebben op kansen in het onderwijs en in de samenleving. Kinderen die opgroeien in gezinnen en wijken met een zwakke sociaaleconomische status en kinderen uit gezinnen met een migratiegeschiedenis hebben vaak minder kansen. Juist voor hen spant JES zich in.

Onder het motto Vertrouwen in je toekomst streeft JES ernaar dat kinderen:

  • opgroeien in een omgeving die hen stimuleert in hun ontwikkeling;
  • gebruik maken van belangrijke voorzieningen zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en bibliotheek;
  • goed voorbereid aan school beginnen;
  • in het schoolgaan ondersteund en begeleid worden;
  • deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.

Door Tim Brouwer de Koning