‘Soms moet je regels overtreden’

Hans Dingemanse gaat ver om mensen te helpen

Leger des Heils op zijn plaats in Leidse Von Münchhausenbeweging

Hans Dingemanse heeft er geen moeite mee om het Leger des Heils op de kaart te zetten. Hoewel hij nog maar kort meeloopt met de Leidse Von Münchhausenbeweging, werpt de gedreven manager zich  eind 2015 al op als gastheer, namens het Leger de Heils. Daarmee ontpopt hij zich onbedoeld als reddende engel, want alternatieven voor de bijeenkomst op maandag 1 februari 2016 waren er nog niet.

,,Ik wist niet eens zeker of we wel zo’n ontvangst in ons korpsgebouw konden houden’’, bekent hij. ,,Maar soms moet je lef hebben. Daarbij zeg ik bijna altijd ja. Die drive heb ik en zie ik ook om me heen bij Goodwillwerk Leger des Heils, zoals onze organisatie officieel heet. Wij zijn niet alleen een kerkgenootschap, maar ook bekend door opvang van daklozen, ex-gedetineerden en straatwerk.’’

Als relatieve nieuwkomer bij Von Münchhausen licht  Dingemanse de positie van het uit 1887 stammende Leger des Heils graag toe. Want waar in Leiden bijvoorbeeld houdt het domicilie? ,,Dat is in de Groenesteeg het kerkgebouw van het Leger’’, zegt hij, hoewel zijn werkplek in Den Haag is. ,,Daar staat het bedrijfsbureau. Wel worden we steeds actiever in Leiden en omgeving.’’

Zo werkt Dingemanse nauw samen met Het Veiligheidshuis. ,,Vandaar ook dat ik na een uitnodiging van wethouder Roos van Gelderen kennis heb gemaakt met Von Münchhausen. Ik vind het een prima netwerkbijeenkomst in een prettige sfeer en met een goede casuïstiek. Dingen blijven zich herhalen. Daarom is het noodzakelijk om bij elkaar te komen, de koppen bij elkaar te steken om wat af te dwingen.’’

Ook in zijn reguliere werkzaamheden treedt Dingemanse graag uit zijn comfortzone. ,,Dan ga ik bewust in gesprek met ondernemers, om hun kijk op bepaalde zaken te leren kennen. Of ik zoek contact met politieke partijen die niet zo veel affiniteit hebben met ons werk, zoals de VVD. In die kringen heerst soms verbazing over alle dingen die wij doen: pleegzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg enzovoorts.’’

Met al zijn uitleg en zendingswerk wil de manager oplossingen vinden voor mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen, zoals daklozen, ex-gedetineerden of verslaafden. ,,De invloed die je hebt moet je benutten. Daarbij loop je soms tegen regels aan, maar die moet je soms wat oprekken of zelfs overtreden. Dat is wel een beetje rebels. Ik duw graag tegen bestaande structuren aan. Het menselijk gedrag valt nu eenmaal niet in een hokje te dwingen. Bovendien gun ik ieder mens – of zoals wij dat zeggen: een schepsel van God – zijn eigen gekte.’’

Het baart de gewezen maatschappelijk werker (,,Heerlijk werk, al zou ik nu niet eens meer kunnen’’) zorgen dat de klandizie van het leger des Heils niet afneemt. ,,Er komen nieuwe daklozen bij als gevolg van de haperende economie. Zelfs mensen die het tot voor kort prima voor elkaar hadden, kunnen bijvoorbeeld door ontslag in de problemen komen. Schulden kunnen een molensteen om je nek zijn. Zulke mensen moet je snel een alternatief bieden, want als je een paar maanden onder daklozen verkeert, ga je aan dat leefpatroon wennen. Daarna wordt het moeilijk om eruit te komen. Het vinden van geschikte woonruimte is een terugkerend thema.’’

Dingemanse beseft dat het Leger des Heils zich in Leiden op hetzelfde terrein begeeft als stichting De Binnenvest met haar daklozenopvang. ,,Maar waarom zouden wij niet naast elkaar kunnen bestaan om elkaar scherp te houden? Ik geloof in diversiteit. Dat is wat anders dan individualisering, want die kan te ver doorschieten. Om me heen proef ik een hang naar gemeenschapszin. Participatie klinkt misschien prachtig, maar waarom is er eerst zo lang sprake geweest van individualisering?’’

Nu de samenleving er eenmaal zo voorstaat, wil Dingemanse het liefst iedereen helpen. In navolging van William Booth, die 150 jaar geleden in Londen de Salvation Army oprichtte. Net als de Engelse oprichter zijn werknemers en vrijwilligers van het Leger des Heils geworteld in het christelijk geloof, maar zonder het anderen op te leggen. ,,We helpen alle mensen die geholpen willen worden, ongeacht hun levensovertuiging.‘’

Door Tim Brouwer de Koning