Ideeën voor een ‘sociaal café’

Laagdrempelige plek voor iederéén die warmte zoekt

Is Leiden groot genoeg voor een sociaal café? Die vraag prikkelde deelnemers aan de Von Münchhausen -vergadering van maandag 12 april 2021. Inloopmogelijkheden zijn er te kust en te keur, maar zou een laagdrempelig café voor iedereen een toegevoegde waarde kunnen bieden?

Veel deelnemers vonden een verkenning een eerste vereiste. Leiden heeft al heel wat te bieden op het gebied van huiskamers, koffiecorners en spreekuren. Vaak zijn die bedoeld voor speciale doelgroepen. Ook zijn zulke gelegenheden doorgaans maar een beperkte tijd geopend.

Harry Stamps, lid van het kernteam van Von Münchhausen, lichtte het plan toe voor een sociale plek voor iedereen die warmte zoekt. Organisaties die meedraaien bij Von Münchhausen en Leiden Compassiestad zouden het project kunnen dragen. ,,Het uitgangspunt’’, zegt Harry Stamps,  ,,is om het project niet alleen te laten dragen door organisaties uit het sociaal domein maar ook door bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de kernwaarden hebben staan en door particulieren. Vrijwilligers zijn eveneens van harte uitgenodigd om de exploitatie van het sociaal café voor elkaar te krijgen.’’

Voor het zo ver is worden vergelijkbare plannen gebundeld, zoals die bijvoorbeeld leven bij Diaconaal Centrum De Bakkerij. Enthousiasme en een groot draagvlak zijn onontbeerlijk, zeker in een tijd waarin alle vormen van huisvesting onder druk staan.

Door Tim Brouwer de Koning