Rosa Manus pijler onder Von Münchhausen

Nieuwkomer Paula van den Boom wil meteen meedraaien

Waartoe een simpele felicitatie al niet kan leiden. Al op haar tweede werkdag bij vrouwenopvang Rosa Manus zocht de nieuwe directeur-bestuurder Paula van den Boom contact met het kernteam van de Von Münchhausenbeweging, die zij alleen kende van de website. Een kennismakingsgesprek met Tim Brouwer de Koning en Harry Stamps was voor alle drie verhelderend.

Paula van den Boom roemt het Leidse initiatief om met tientallen betrokken partijen mensen met meervoudige problemen te helpen. Dat Rosa Manus een van de deelnemers van het eerste uur is, was haar nog niet bekend. De onovertroffen avondmaaltijd die enthousiaste bewoonsters in november 2014 voor een groot Von Münchhausen-gezelschap hadden bereid (niveau wereldkeuken) al helemaal niet.

Tim en Harry benutten de kans om nieuwkomer Paula – voorheen werkzaam in de financiële sector – nog wat meer uitleg te geven over de beweging, die zich al bijna tien jaar steeds opnieuw uitvindt. Hoe groot het belang is van een positieve instelling van alle deelnemers, uithoudingsvermogen, korte lijnen, de mix van baronnen (beslissers) en hartenjagers (veldwerkers), professionals naast vrijwilligers, de nauwe band met de gemeente, de successen en ook soms de teleurstellingen.

Zo lopen vrijwel alle deelnemende organisaties aan tegen de krapte op de woningmarkt. Ook Rosa Manus heeft er belang bij dat er een goede doorstroming is in het opvanghuis, dat mensen die klaar zijn om op eigen benen te staan ook elders een degelijk dak boven hun hoofd hebben.

Helaas kunnen deelnemers van Von Münchhausen, net zo min als de legendarische baron, huizen uit de hoge hoed tevoorschijn toveren. Wel kunnen zij hun energie en creativiteit bundelen om schrijnende problemen in Leiden en omstreken op te lossen. Paula van den Boom denkt en doet graag mee. Als een van de eersten heeft zij zich aangemeld voor de eerstvolgende (digitale) bijeenkomst, op maandag 10 oktober 2021.