Trots op Von Münchhausen Leiden

Stilstaan bij 10-jarig bestaan en daarna weer volop in beweging

 

Er zit leven in Von Münchhausen Leiden. Dat blijkt tijdens de viering van het tienjarig bestaan van de beweging, op dinsdag 7 juni 2022 in het sfeervolle Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Zo’n 55 belangstellenden staan stil bij wat zij zoal hebben bereikt en gaan vervolgens door met hun goede werk.

 

Gijs Nebbeling – founding father van Von Münchhausen Leiden – legt nog eens kort uit hoe de beweging in juni 2012 op gang kwam. Na een stage in Rotterdam zette Gijs met enige andere Leidse geïnteresseerden een Leidse variant van Von Münchhausen Rotterdam op. De aftrap was op het stadhuis, want een goede wisselwerking met de gemeente is onontbeerlijk.

Vervolgens kwamen baronnen (bestuurders) en hartenjagers (veldwerken) tweemaandelijks bijeen om ingewikkelde casussen op het gebied van wonen, werken, leren en zorg met elkaar op te lossen door middel van ketenaanpak. ,,Twee uurtjes op maandag inclusief een eenvoudige warme hap’’, aldus Gijs, die tot en met 2017 op geheel eigen wijze leiding gaf aan de beweging. ,,De schijnwerpers vind ik eigenlijk vreselijk, want ik moet het vooral hebben van stille diplomatie.’’

Burgemeester Henri Lenferink kent de beweging ook vanaf de oprichting. Door de inrichting van onze ingewikkelde de samenleving is er niet alleen voor Von Münchhausen, maar ook voor de burgemeester veel werk aan de winkel. Want niet iedereen kan overweg met de zegeningen in dit digitale tijdperk met al zijn efficiencyslagen. De problematiek is standaard ingewikkeld. Bij de aanpak van schrijnende casussen  waarschuwt burgemeester Lenferink voor ambtelijke willekeur: in gelijke gevallen kun je niet voor de een uitzondering op de regels maken en voor de ander niet.

Tot slot hamert dagvoorzitter Tim Brouwer de Koning op korte lijnen tussen gemeente en beweging, maar ook bij deelnemers aan Von Münchhausen Leiden onderling. ,,Baronnen en hartenjagers hebben elkaar keihard nodig om de kwetsbaarste mensen in de samenleving verder te helpen. Von Münchhausen is daarbij geen concurrent van de gemeente, maar eerder een extra vangnet. Iedereen in Leiden en omgeving mag na tien jaar trots zijn op deze beweging. Met elkaar mogen we dat ook wel uitventen. Onze founding father Gijs Nebbeling was meer van de stille diplomatie en dat heeft prima gewerkt. We zijn inmiddels vijf jaar verder en ik verwacht dat publiciteit onze beweging veel goeds kan brengen. Een nieuwtje heb ik alvast: Von Münchhausen Leiden bestaat ook morgen nog.’’

—–

De viering van 10 jaar Von Münchhausen Leiden is mogelijk gemaakt door de inzet van Harry Stamps, Paula van den Boom, Marc Aldewereld en Hanneke Waayer.